• Contact
 • Marketing network
 • Message
 • Tel.:+86 (0)512-6917 6777 / 6999
  Fax:+86 (0)512-6865 0137

  Address: No. 85 Yanqing Road, Industrial Park Area, Suzhou, Jiangsu

  Postal code: 215122

  Web:www.china-trophy.com

  Email: sales@trophy.cn

  Guangdong Branch:

  Tel.:+86 (0)769-8770 4022

  Fax:+86 (0)769-8233 7138
  Address:Room 7-1601, Fengtaicheng, Liaobu Town, Dongguan, Guangdong
  Jiangsu / Shanghai / Anhui

  Ms. Shi: 152 5003 7150 / 0512-69176777-8139 / skq@trophy.cn 

  Ms. Jiang: 152 5003 7170 / 0512-69176777-8138 / jwm@trophy.cn

  Zhejiang / Fujian

  Mr. Zhu:  152 5003 7151 / 0512-69176777-8131 / jq.zhu@trophy.cn

  Mr. Sun:  135 8487 8565 / 0512-69176777-8131 / syn@trophy.cn

  Ms. Wang:  151 5155 5868 / 0512-69176777-8135 / lili.feng@trophy.cn 


  Beijing / Tianjin / Hebei / Shandong

  Mr. Zhu:  152 5003 7151 / 0512-69176777-8131 / jq.zhu@trophy.cn

  Mr. Jiang:  151 9564 9011 / 0512-69176777-8140 / jkf@trophy.cn  

  Ms. Wang:  151 5155 5868 / 0512-69176777-8135 / lili.feng@trophy.cn 


  Guangdong / Guangxi / Jiangxi

  Mr. Shen:  151 6245 5720 / 0769-87704022 / shenjun@trophy.cn 

  Mr. Lei:  152 5003 7152 / 0769-87704022 / jl.lei@trophy.cn 

  Ms. Lin:  151 9562 2840 / 0512-69176777-8137 / zhj@trophy.cn  

  Ms. Cui:  151 6245 5720 / 0512-69176777-8136 / huwenjuan@trophy.cn 


  Other Areas

  Mr. Hua:  139 6211 1626 / 0512-69176777-8130 / kenn@trophy.cn 

  Ms. Lin:  150 5157 7711 / 0512-69176777-8132 / xf@trophy.cn   Overseas

  Mr.Hua:139 6211 1626 / 0512-69176777-8130 / kenn@trophy.cn 

  Ms. Zhong:  138 6130 1799 / 0512-69176777-8133 / ruddy@trophy.cn  Taiwan

  TROPHY TECHNOLOGY CO. 

  2F, N38, Wu Quan 1 Road, 

  New Taipei Industrial Park. 

  New Taipei, Taiwan 

  Tel: +886-2-2287-2039 

  Fax: +886-2-2287-1470 

  E-mail: trophy@trophy.com.tw 


  ADD:85 yangqing road, suzhou industrial park TEL:0512-69176999、69176777
  Copyright © 2005-2017 Suzhou Trophy Advance-Tech Corp. Ltd. Support:Wanhoo